Digital

Morfosintaxi

  • 20x2
Conjunt de 20 càpsules d’1 minut de durada per a SuperCampus (SX3) que responen preguntes com ¿Què és un verb?, ¿Quins són els tres tipus de morfemes? O ¿Per que` “en” i “hi” són els grans oblidats?. Una porta d’entrada al món de la morfosintaxi que esperem que l’alumnat obri per descobrir tot allò que no coneixien del català. Tot això de la mà de l’Aida Roca la @filologa_de_guardia.
  • Producció executiva
    Guillem Sans
  • Direcció executiva
    Carlos Aguilar
  • Cap de producció
    Sílvia Rodríguez-Arias